Op aankopen bij AJ Speedshop zijn de volgende bepalingen van toepassing:
Tot standkoming:
Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren. Wij aanvaarden alle bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden.
De gegevens die zijn geregistreerd door het betalingsysteem vormen het bewijs van de financiële transacties.

Verkoopvoorwaarden:
U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet.

Garantiebepalingen
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
Aanbieder
AJ Speedshop, Verlaatweg 37, 8243 PS LELYSTAD (kvk 39076395)
Bedrijfsleider: Linda Rijneveen

Beschikbaarheid
Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet voorradig zijn, nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk per email op de hoogte. Wij doen er alles aan de de bestelling dan zo spoedig mogelijk te laten doorgaan.

Levering
De producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
De levertijd in Nederland is 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling en mits het product voorradig is.
Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van art.7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens AJSpeedshop in verzuim kan geraken.
Indien de klant de order heeft ontvangen welke niet volledig is of reclame heeft op de geleverde order dient hij binnen 3 dagen na ontvangst dit aan AJSpeedshop door te geven.

Verzending
Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling.
De verzendkosten van uw bestelling hangen af van het gewicht, de afmeting en het land van aflevering.
Wanneer u gekozen heeft voor rembours zal de betaling plaatsvinden bij de aflevering.

Betalingen
Onze producten dienen na bestelling, voor verzending, dus vooraf te worden betaald op onze girorekening, behoudens rembourspakketten. AJSpeedshop aanvaart geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim. AJspeedshop is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook de administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaats vindt na aanmaning.Alle kosten zowel de gerechtelijke al de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de afnemer.
AJSpeedshop is ten alle tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen , dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling.
AJSpeedshop behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerdere overeenkomst in gebreke bent.
Alle producten blijven eigendom van verkoper totdat de volledige betaling tot stand gekomen is.

Ontbinding
Ieder verzuim van de afnemer geeft AJSpeedshop de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een aan de afnemer gerichte verklaring per email of per post.

Aansprakelijkheid
Alle aangeboden producten vallen onder de in Nederland van kracht zijnde wetgeving. AJSpeedshop kan niet aansprakelijk worden gehouden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de producten worden geleverd.
AJSpeedshop kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van transport of communicatiemiddel, overstromingen of brand.
AJSpeedshop kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of tijdig hun verplichtingen jegens AJSpeedshop nakomen en wij hierdoor niet tijdig kunnen leveren.

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Retouren:
Retourneren van de ontvangen goederen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking zitten.
Spuitbussen, olie, carburateurs en elektrische / draaiende delen worden niet retour genomen. Er wordt 10 % retourkosten in rekening gebracht. Speciaal voor u bestelde onderdelen worden niet retour genomen!
Pakketten versturen naar het adres Verlaatweg 37, 8243 PS Lelystad. De pakketten dienen voldoende te zijn gefrankeerd, verzendkosten voor retouren worden niet vergoed.

Beveiliging
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen
Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met fiendendrijver@gmail.com of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of fax.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies
In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 AJ Speedshop | sitemap | rss